Univerzitetski centar za elektronsku mikroskopiju - Novi Sad

Univerzitetski Centar za Elektronsku Mikroskopiju (UCEM-NS) je proizašao iz Laboratorije za Elektronsku Mikroskopiju (LEM) na PMF-u, koja je osnovana 1979. godine. Cilj je bio da se nabavkom dva izvanredna elektronska mikroskopa renomiranog svetskog proizvođača iz Japana (Tokyo), JEOL–JSM 35 i JEE-100C, prvenstveno istraživačima Univerziteta u Novom Sadu, a potom i široj istraživačkoj populaciji, omogući upotreba elektronske mikroskopije vrhunskih dometa. Uređaji i skening, transmisioni elektronski mikroskop i pripadajuća fotolaboratorija su bili namenjeni opštoj upotrebi i pokrivali su široko polje istraživanja, od biomedicinskih nauka sve do istraživanja u oblasti nauka o materijalima u najširem smislu. Politika rada Laboratorije (LEM) je zasnovana na otvorenosti, opštosti i slobodnom pristupu istraživača, što je najbliže principu rada centara za elektronsku mikroskopiju na svetskim univerzitetima. Upravo to je omogućilo utemeljenje i razvoj elektronske mikroskopije na Univerzitetu u Novom Sadu, ali i doprinelo njenom razvoju u Srbiji.

 

Rad i interesovanje istraživača iz cele tadašnje Jugoslavije su izgradili renome i LEM-a i PMF-a, što se prvenstveno ogledalo u činjenici da je na skupovima elektronske mikroskopije više od polovine ukupno prikazanih radova, proisticalo upravo iz rada ove laboratorije.

 

Posle gotovo četvrt veka iskustva i saradnje sa mnogobrojnim istraživačima iz zemlje i regiona, nabavkom uređaja nove generacije (digitalizovanog skening mikroskopa JEOL JSM 6460 LV i kapitalne opreme za Univerzitet u Novom Sadu od strane Republičkog ministarstva nauke), Laboratorija (LEM) prerasta u Univerziteski Centar za Elektronsku Mikroskopiju (UCEM-NS), čime je i formalno potvrđen princip otvorenosti i pristupačnosti.

 

Oprema

Oprema i stručna podrška omogućavaju istraživanja vezana za morfološku i strukturnu karakterizaciju raznovrsnih čvrstih materijala do nivoa nano strukture u fundamentalnim i inženjerskim istraživanjima (metalurgija, polimeri, keramika, katalizatori, elektromaterijali, tekstili, geološki materijali, arheološki materijali, itd.), biomedicinska istraživanja sa morfološkom determinacijom kao i mikro-hemijskom karakterizacijom do nivoa od desetak mikrona (mikrobiologija, botanika, zoologija, veterina, normalna i patološka medicina, ekološka i ekotoksikološka istraživanja, forenzika, i prehrambena tehnologija mleka, hleba, itd.).

 

JEOL JSM 6460 LV skening mikroskop sa EDS uredjajem Oxford INCA
– Digitalizovani uređaj, rezolucije 3-4 nanometra, uvećanja u rasponu 8 - 300.000 × i mogućnošću rada u niskom vakuumu do environment nivoa, SEI, BEI topo, compo, shadow.


JEOL – JSM 35 skening elektronski mikroskop (sa zapisom na film)
– Analogni uređaj, rezolucije 7 - 8 nanometara, uvećanja u rasponu 10 - 180.000 ×.

 

JEOL – JEM-100C transmisioni elektronski mikroskop (sa zapisom na film)
Analogni uređaj, rezolucije 3 - 4 nanometara, uvećanja do 300.000 ×.

 

BAL-TEC, SCD 005 SPUTTER COATER
– Vakuumski uređaj za pripremu uzoraka spaterovanjem zlatom ili klasičnim naparavanjem ugljenikom.

 

JEOL –JEE-4B vacuum evaporator – naparivač
– Vakuumski uređaj za pripremu uzoraka sa rotacionim stočićem i sistemom naparavanja ugljenikom i metalima.

 

LKB-ULTRATOME – NOVA, ULTRAMIKROTOM
za pripremu uzoraka ultratankim rezanjem za transmisionu mikroskopiju.

 

DURST i KROKUS sa Schneider optikom
- uređaji za uvećavanje fotonegativa i pripadajuća fotolaboratorijska oprema.

Usluge Centra koriste istrazivači sa Univerziteta u Novom Sadu: matičnog Prirodno-matematičkog fakulteta i departmana za biologiju, hemiju i fiziku; Fakulteta tehničkih nauka; Tehnološkog fakulteta; Poljoprivrednog fakulteta; Medicinskog fakulteta - za potrebe republičkih, pokrajinskih i
evropskih projekata na kojima rade istraživači sa pomenutih fakulteta; istraživači sa Univerziteta u Beogradu i naučnih instituta: TMF BG; IHTM; ITNMS; FFH, Biološki fakultet; SANU; INI VINČA; Poljoprivredni fakultet; Farmaceutski fakultet; Rudarsko-geološki fakultet;Veterinarski fakultet; Stomatološki fakultet; Narodni muzej; Institut Nikola Tesla, itd.

 

Članovi

Centrom rukovodi stručno telo, Savet, u sledećem sastavu:

  • Prof. Emeritus dr Leposava Šiđanin, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, rukovodilac centra
  • Prof. dr Jonjaua Ranogajec, Tehnološki fakultet, Novi Sad
  • Prof. dr Vladimir Srdić, Tehnološki fakultet, Novi Sad
  • Prof. dr Srđan Rakić, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad
  • Prof. dr Milica Matavulj, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad
  • Dipl. biolog Miloš T. Bokorov, operativni rukovodilac Centra, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad


Kontakt osoba


Miloš T. Bokorov,     

stručni saradnik     
za elektronsku mikroskopiju
tel: +381 21 485 2653
gsm: +381 63 521 706
e-mail: milos.bokorov@dbe.uns.ac.rs