Zgrada

Zgrada Departmana za biologiju i ekologiju se nalazi u kampusu Univerziteta u Novom Sadu, na Trgu Dositeja Obradovića broj 2. U neposrednoj blizini zgrade nalazi se parking, ulaz u zgradu je prilagođen potrebama osoba sa teškoćama u kretanju i do svake etaže je moguće doći liftom.

 

Za lakše nalaženje kabineta, laboratorija i učionica i pregled po etažama, odaberite željenu etažu.