Istorijat

Od 1946. godine u Novom Sadu je, u okviru Više pedagoške škole, održavana nastava iz bioloških disciplina, prvo nastavnika biologije i hemije, a zatim biologije i fiskulture. Godine 1960. donosi se odluka o prestanku rada Više pedagoške škole i osnivanju četvorogodišnjih studija biologije na Filozofskom fakultetu. Prva generacija je upisana školske 1961/62. godine i brojala je 18 redovnih studenata, druga 33, da bi se kasnije taj broj stabilizovao na 70 studenata godišnje.

 

Prirodno-matematički fakultet se izdvojio 1969. godine iz Filozofskog fakulteta, a zgrada Instituta za biologiju sagrađena je 1973. godine u okviru Univerzitetskog kompleksa na Limanu I, Trg Dositeja Obradovića 2.

 

Uporedo sa razvojem odseka za biologiju, počinje sa radom i biblioteka koja danas broji 10953 monografskih disertacija, 301 naslov časopisa sa 3205 godišta, 102 doktorske disertacije, 133 magistarska rada, 19 specijalističkih radova i 1591 diplomskih radova. U biblioteci se svakodnevno ažurira elektronski katalog koji je moguće pretraživati putem Interneta (preko sajta Departmana), što olakšava pronalaženje literature za pisanje seminarskih i diplomskih radova. U okviru biblioteke se nalazi čitaonica za studente koja ima 24 mesta. Studentima je u čitaonici na raspolaganju i pet računara za pretraživanje različitih baza podataka.