Biblioteka

LOKACIJA: II sprat Departmana za biologiju i ekologiju

 

RADNO VREME ZA KORISNIKE: od 9 do 19 sati, svakog radnog dana

 

KORISNICI: fond Biblioteke mogu koristiti studenti, zaposleni, ali i drugi građani, uz ostavljanje nekog ličnog dokumenta

 

BIBLIOTEČKI FOND: Biblioteka poseduje preko 11.000 knjiga, iz oblasti biologije i ekologije, kao i preko 300 različitih naslova bioloških časopisa;
u našoj biblioteci se nalaze, i mogu se pogledati svi diplomski, master, specijalistički, magistarski i doktorski radovi, do danas odbranjeni u Departmanu za biologiju i ekologiju

 

KOJE KNJIGE POSTOJE U BIBLIOTECI: možete saznati putem elektronskog kataloga na sledećoj adresi: http://libdbe.pmf.uns.ac.rs/

 

TAKOĐE VAŽNO:  na računarima u čitaonici, na sajtu http://kobson.nb.rs/kobson.82.html možete pregledati preko preko 35.000 naučnih časopisa u elektronskoj formi.

 

ZAPOSLENI: U Biblioteci rade mr Marija Savić, biolog i bibliotekar i dipl. profesor geografije Milana Merkulov, diplomirani bibliotekar

 

NA KRAJU: za sve informacije o Biblioteci i drugim mogućnostima dobijanja literature možete doći lično,  pozvati na telefon: 021 485-2660, ili se obratiti mejlom na adresu: marija.savic@dbe.uns.ac.rs i milana.merkulov@dbe.uns.ac.rs