Kontakt

Departman za biologiju i ekologiju
Univerzitet u Novom Sadu
Prirodno-matematički fakultet

 

Trg Dositeja Obradovića 2

21000 Novi Sad
Srbija

 

Telefon: 021 458 988
Fax: 021 450 620

 

Kontakt e-mail adrese:

 

Sekretar Departmana: biologija@dbe.uns.ac.rs


Pitanja studenata: biologija-info@dbe.uns.ac.rs

 

Pitanja i tehnička podrška vezana za web sajt: webmaster@dbe.uns.ac.rs