Lokacija

Departman za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta, nalazi se u okviru kampusa Univerziteta u Novom Sadu. Novi Sad je glavni grad Vojvodine, severne pokrajine Republike Srbije.

 

Zgrada Departmana za biologiju i ekologiju unutar univerzitetskog kampusa Zgrada Departmana za biologiju i ekologiju unutar univerzitetskog kampusa