Imenik

Ime i prezime Kancelarija Telefon E-mail / lični sajt /
knjiga nastavnika
 
dr
 
Radmila Kovačević
profesor emeritus
III/19 485-2675 radmila.kovacevic@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  http://wwwold.dbe.pmf.uns.ac.rs/studije/knjiga_nastavnika/radmila_kovacevic
 
dr
 
Silvana Andrić
redovni profesor
III/15 485-2673 silvana.andric@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  http://wwwold.dbe.pmf.uns.ac.rs/studije/knjiga_nastavnika/silvana_andric
 
dr
 
Mihajla Đan
redovni profesor
II/3 485-2656 mihajla.djan@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  http://wwwold.dbe.pmf.uns.ac.rs/studije/knjiga_nastavnika/mihajla_djan
 
dr
 
Ružica Igić
redovni profesor
II/17 485-2665 ruzica.igic@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  http://wwwold.dbe.pmf.uns.ac.rs/studije/knjiga_nastavnika/ruzica_igic
 
dr
 
Ivo Karaman
redovni profesor
III/6 485-2676 ivo.karaman@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
 
dr
 
Tatjana Kostić
redovni profesor
III/17 485-2674 tatjana.kostic@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  http://wwwold.dbe.pmf.uns.ac.rs/studije/knjiga_nastavnika/tatjana_kostic
 
dr
 
Jadranka Luković
redovni profesor
II/20 485-2662 jadranka.lukovic@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  http://wwwold.dbe.pmf.uns.ac.rs/studije/knjiga_nastavnika/jadranka_lukovic
 
dr
 
Vesna Milankov
redovni profesor
III/2 485-2671 vesna.milankov@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
 
dr
 
Tomka Miljanović
redovni profesor
IV/24 485-2684 tomka.miljanovic@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  http://wwwold.dbe.pmf.uns.ac.rs/studije/knjiga_nastavnika/tomka_miljanovic
 
dr
 
Slobodanka Pajević
redovni profesor
PR/41 485-2650 slobodanka.pajevic@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  http://wwwold.dbe.pmf.uns.ac.rs/studije/knjiga_nastavnika/slobodanka_pajevic
 
dr
 
Dragan Radnović
redovni profesor
IV/22 485-2682 dragan.radnovic@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  http://wwwold.dbe.pmf.uns.ac.rs/studije/knjiga_nastavnika/dragan_radnovic
 
dr
 
Zorica Svirčev
redovni profesor
IV/4 485-2688 zorica.svircev@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  http://wwwold.dbe.pmf.uns.ac.rs/studije/knjiga_nastavnika/zorica_svircev
 
dr
 
Ante Vujić
redovni profesor
III/8 485-2669 ante.vujic@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  http://wwwold.dbe.pmf.uns.ac.rs/studije/knjiga_nastavnika/ante_vujic
 
dr
 
Dragana Vukov
redovni profesor
II/24 485-2661 dragana.vukov@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
 
dr
 
Goran Anačkov
vanredni profesor
II/19 485-2666 goran.anackov@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
 
dr
 
Olivera Bjelić-Čabrilo
vanredni profesor
III/14 485-2694 olivera.bjelic-cabrilo@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  http://wwwold.dbe.pmf.uns.ac.rs/studije/knjiga_nastavnika/olivera_bjelic-cabrilo
 
dr
 
Anđelka Ćelić
vanredni profesor
III/22 andjelka.celic@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
 
dr
 
Maja Karaman
vanredni profesor
IV/22 485-2682 maja.karaman@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  http://wwwold.dbe.pmf.uns.ac.rs/studije/knjiga_nastavnika/maja_karaman
 
dr
 
Petar Knežević
vanredni profesor
IV/13 485-2681 petar.knezevic@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  http://wwwold.dbe.pmf.uns.ac.rs/studije/knjiga_nastavnika/petar_knezevic
 
dr
 
Danijela Kojić
vanredni profesor
III/22 485-2715 danijela.kojic@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  http://wwwold.dbe.pmf.uns.ac.rs/studije/knjiga_nastavnika/danijela_kojic
 
dr
 
Jasmina Ludoški
vanredni profesor
III/2 485-2671 jasmina.ludoski@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  http://wwwold.dbe.pmf.uns.ac.rs/studije/knjiga_nastavnika/jasmina_ludoski
 
dr
 
Branko Miljanović
vanredni profesor
IV/23 485-2686 branko.miljanovic@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  http://wwwold.dbe.pmf.uns.ac.rs/studije/knjiga_nastavnika/branko_miljanovic
 
dr
 
Nataša Nikolić
vanredni profesor
PR/36 485-2651 natasa.nikolic@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  http://wwwold.dbe.pmf.uns.ac.rs/studije/knjiga_nastavnika/natasa_nikolic
 
dr
 
Tatjana Pavlica
vanredni profesor
IV/2 485-2687 tatjana.pavlica@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
 
dr
 
Edward Petri
vanredni profesor
III/22 edward.petri@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
 
dr
 
Jelena Purać
vanredni profesor
III/22 4852677 jelena.purac@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  http://wwwold.dbe.pmf.uns.ac.rs/studije/knjiga_nastavnika/jelena_purac
 
dr
 
Snežana Radenković
vanredni profesor
III/9 485-2697 snezana.radenkovic@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  http://wwwold.dbe.pmf.uns.ac.rs/studije/knjiga_nastavnika/snezana_radenkovic
 
dr
 
Snežana Radulović
vanredni profesor
IV/6 485-2689 snezana.radulovic@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  http://wwwold.dbe.pmf.uns.ac.rs/studije/knjiga_nastavnika/snezana_radulovic
 
dr
 
Rada Rakić
vanredni profesor
IV/2 485-2687 rada.rakic@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  http://wwwold.dbe.pmf.uns.ac.rs/studije/knjiga_nastavnika/rada_rakic
 
dr
 
Jelica Simeunović
vanredni profesor
IV/15 485-2680 jelica.simeunovic@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
 
dr
 
Ivana Teodorović
vanredni profesor
IV/5 485-2690 ivana.teodorovic@dbe.uns.ac.rs  http://lecotox.net/images/stories/CV%20%20I%20Teodorovic.pdf  http://wwwold.dbe.pmf.uns.ac.rs/studije/knjiga_nastavnika/ivana_teodorovic
 
dr
 
Lana Zorić
vanredni profesor
II/22 485-2662 lana.zoric@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  http://wwwold.dbe.pmf.uns.ac.rs/studije/knjiga_nastavnika/lana_zoric
 
dr
 
Nebojša Andrić
docent
III/16 nebojsa.andric@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
 
dr
 
Zorana Banovački
docent
III/9 485-2698 zorana.banovacki@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
 
dr
 
Laslo Barši
docent
III/12 485-2696 laslo.barsi@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  http://wwwold.dbe.pmf.uns.ac.rs/studije/knjiga_nastavnika/laslo_barsi
 
dr
 
Milan Borišev
docent
PR/43 485-2652 milan.borisev@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  http://wwwold.dbe.pmf.uns.ac.rs/studije/knjiga_nastavnika/milan_borisev
 
dr
 
Dušanka Cvijanović
docent
IV/3 / dusanka.cvijanovic@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
 

 
Mladen Horvatović
docent
III/6 485-2714 mladen.horvatovic@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
 
dr
 
Marija Janjić
docent
III/20 / marija.janjic@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
 
dr
 
Tamara Jurca
docent
IV/9 tamara.jurca@dbe.uns.ac.rs  http://personal.pmf.uns.ac.rs/tamara.jurca/  http://wwwold.dbe.pmf.uns.ac.rs/studije/integrisane_akademske_studije/knjiga_nastavnika/tamara_jurca
 
dr
 
Sonja Kaišarević
docent
III/16 485-2675 sonja.kaisarevic@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
 
dr
 
Ljiljana Knezevic
docent
IV/23 485-2683 ljiljana.knezevic@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  http://wwwold.dbe.pmf.uns.ac.rs/studije/knjiga_nastavnika/ljiljana_knezevic
 
dr
 
Desanka Kostić
docent
III/12 485-2672 desanka.kostic@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  http://wwwold.dbe.pmf.uns.ac.rs/studije/knjiga_nastavnika/desanka_kostic
 
dr
 
Jelena Marković Filipović
docent
II/20 jelena.markovic@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
 
dr
 
Dubravka Milić
docent
III/9 485-2697 dubravka.milic@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  http://wwwold.dbe.pmf.uns.ac.rs/studije/knjiga_nastavnika/dubravka_milic
 
dr
 
Željko Popović
docent
PR/17 485 2797 zeljko.popovic@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
 
dr
 
Nataša Stojkov Mimić
docent
III/20 / natasa.stojkov@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
 
dr
 
Nevena Veličković
docent
II/3 485-2656 nevena.velickovic@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
 
dr
 
Vera Zupanec
docent
IV/24 485-2699 vera.zupanec@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
 
msc
 
Maja Bjelić
asistent
III/18 / maja.bjelic@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
 
msc
 
Dajana Blagojević
asistent
IV/16 dajana.kovac@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
 

 
Bojana Bokić
asistent
II/19 bojana.bokic@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
 
dr
 
Borislav Čabrilo
asistent
IV/3 borislav.cabrilo@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
 

 
Mirjana Ćuk
asistent
II/23 mirjana.krstivojevic@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
 

 
Marko Đurakić
asistent
III/7 485-2671 marko.djurakic@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
 

 
Miloš Ilić
asistent
II/17 485-2695 milos.ilic@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
 

 
Dunja Karanović
asistent
II/21 4855555 dunja.karanovic@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
 
msc
 
Snezana Orcic
asistent
PR/17 485-2797 snezana.orcic@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
 

 
Tijana Pribicevic
asistent
IV/14 tijana.pribicevic@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
 

 
Boris Radak
asistent
II/18 boris.radak@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
 

 
Dimitrije Radišić
asistent
III/9 dimitrije.radisic@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
 
msc
 
Milana Rakić
asistent
IV/22 milana.novakovic@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
 
dr
 
Tanja Tunić
asistent
IV/15 tanja.tunic@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
 

 
Milan Zupunski
asistent
IV/24 milan.zupunski@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
 

 
Milica Živković
asistent
IV/9 milica.zivkovic@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
 
dr
 
Svetlana Fa
naučni saradnik
III/16 / svetlana.fa@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
 
dr
 
Ljubinka Francuski Marčetić
naučni saradnik
III/7 485-2671 ljubinka.francuski@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
 
dr
 
Nataša Kočiš-Tubić
naučni saradnik
II/3 485-2656 natasa.kocis@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
 
dr
 
Kristina Pogrmic-Majkic
naučni saradnik
III/20 / kristina.pogrmic@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
 

 
Ivica Tamas
naučni saradnik
PR/9 ivica.tamas@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
 
dr
 
Elvira Vukašinović
naučni saradnik
PR/17 485-2797 elvira.vukasinovic@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
 

 
Mirjana Birčanin
stručni saradnik
III/12 458-988, 485-2695 mirjana.bircanin@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
 

 
Slobodan Bojčić
stručni saradnik
II/19 485-2666 slobodan.bojcic@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
 

 
Dejan Ćaćić
stručni saradnik
II/9 485-2695 dejan.cacic@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
 
dr
 
Predrag Radišić
stručni saradnik
III/4 485-2668 predrag.radisic@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
 

 
Željka Silađev
stručni saradnik
II/9 485-2658 zeljka.siladjev@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
 
dr
 
Branko Šikoparija
stručni saradnik
III/4 485-2668 branko.sikoparija@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
 

 
Verica Aleksić
istraživač saradnik
IV/17 verica.aleksic@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
 
msc
 
Aleksandar Baburski
istraživač saradnik
III/18 / aleksandar.baburski@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
 
dr
 
Tatjana Čelić
istraživač saradnik
PR/17 4852797 tatjana.nikolic@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
 

 
Damjana Drobac
istraživač saradnik
IV/8 damjana.drobac@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
 

 
Branka Glišić
istraživač saradnik
III/17 branka.glisic@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
 

 
Ana Grković
istraživač saradnik
III/8 / ana.grkovic@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
 

 
Jelena Hrubik
istraživač saradnik
III/17 jelena.hrubik@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
 

 
Snežana Jovičić
istraživač saradnik
III/20 2 snezana.jovicic@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
 

 
Varja Knežević
istraživač saradnik
IV/15 varja.knezevic@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
 

 
Laura Likov
istraživač saradnik
III/12 laura.likov@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
 

 
Zlata Markov
istraživač saradnik
II/20 zlata.markov@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
 

 
Sonja Mudri-Stojnić
istraživač saradnik
IV/24 sonja.mudri-stojnic@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
 

 
Tijana Nikolić
istraživač saradnik
PR/36 tijana.nikolic@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
 

 
Dijana Pantelić
istraživač saradnik
PR/41 dijana.pantelic@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
 

 
Milica Rat
istraživač saradnik
II/19 485-2666 milica.rat@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
 

 
Marko Rućando
istraživač saradnik
II/23 1 marko.rucando@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
 

 
Dragana Samardzija
istraživač saradnik
II/23 dragana.samardzija@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
 
msc
 
Ljiljana Šašić
istraživač saradnik
II/10 ljiljana.sasic@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
 

 
Nada Tokodi
istraživač saradnik
IV/8 nada.tokodi@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
 

 
Sonja Trifunov
istraživač saradnik
IV/8 sonja.trifunov@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
 

 
Tamara Važić
istraživač saradnik
PR/17 tamara.vazic@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
 

 
Sanja Veselić
istraživač saradnik
III/8 / sanja.veselic@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
 

 
Danijela Arsenov
istraživač pripravnik
III/15 danijela.arsenov@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
 

 
Aleksandar Bajić
istraživač pripravnik
III/18 aleksandar.bajic@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
 

 
Miloš Bokorov
istraživač pripravnik
II/19 485-2653 milos.bokorov@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
 
msc
 
Marija Medar
istraživač pripravnik
III/18 marija.medar@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
 
msc
 
Jovana Plavša
istraživač pripravnik
III/23 jovana.plavsa@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
 

 
Sava Radović
istraživač pripravnik
IV/22 sava.radovic@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
 
msc
 
Isidora Starovlah
istraživač pripravnik
III/18 isidora.starovlah@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
 

 
Dina Tenji
istraživač pripravnik
PR/9 dina.tenji@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
 
msc
 
Iva Uzelac
istraživač pripravnik
PR/17 021/4852797 iva.uzelac@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
 

 
Ana Blanuša
laborant
III/23 485-2715 ana.blanusa@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
 

 
Marica Jović
laborant
III/17 485-2673 marica.jovic@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
 

 
Predrag Košutić
laborant
II/19 485-2666 predrag.kosutic@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
 

 
Olga Kukić
laborant
III/12 olga.kukic@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
 

 
Sanja Muzikravić
laborant
PR/36 485-2651 sanja.muzikravic@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
 

 
Maja Oberman
laborant
II/5 485-2656 maja.oberman@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
 

 
Bojan Popović
laborant
III/12 bojan.popovic@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
 

 
Dragan Pušković
laborant
III/22 dragan.puskovic@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
 

 
Sanda Savić
laborant
II/13 / sanda.savic@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
 

 
Sanja Todorović
laborant
II/20 485-2662 sanja.todorovic@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
 

 
Aleksandar Janosev
sekretar
II/17 485-2695 aleksandar.janosev@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
 

 
Milana Merkulov
bibliotekar
II/13 485-2660 milana.merkulov@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
 
mr
 
Marija Savic
bibliotekar
II/13 4852660 marija.savic@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
 

 
Bojan Ćurčić
sistem administrator
II/10 458-927 bojan.curcic@dbe.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika