dr Nataša Kočiš-Tubić

naučni saradnikLaboratorija za genetiku


kancelarija: drugi sprat / 3, zgrada DBE
telefon: 485-2656
e-mail: natasa.kocis@dbe.uns.ac.rs
lični sajt: -