dr Tatjana Kostić

redovni profesorKatedra za fiziologiju, genetiku i histologiju

Laboratorija za reproduktivnu endokrinologiju i signaling (RES)


kancelarija: treći sprat / 17, zgrada DBE
telefon: 485-2674
e-mail: tatjana.kostic@dbe.uns.ac.rs
lični sajt: -Podaci iz knjige nastavnika


Ime i prezime Tatjana Kostić
Zvanje Redovni profesor
Naziv institucije u kojoj nastavnik radi sa punim radnim vremenom i od kada Prirodno-matematički fakultet Novi Sad, 1991.
Uža naučna odnosno umetnička oblast Fiziologija životinja

Akademska karijera

 

  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2008 Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad Fiziologija životinja
Doktorat 1997 Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad Biologija
Magistratura 1994 Centar za multidisciplinarne studije, Beograd Neuronauke
Diploma 1990 Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad Biologija

 

Spisak predmeta koje nastavnik drži

  Naziv predmeta Vrsta studija
1. Osnove fiziologije životinja, ½ kursa Osnovne akademske
2. Fiziologija životinja, ½ kursa Osnovne akademske
3. Uporedna fiziologija životinja, ½ kursa Osnovne akademske
4. Mehanizmi ćelijske komunikacije, ½ kursa Osnovne akademske
5. Osnovi molekularne i ćelijske imunologije, ½ kursa Osnovne akademske
6. Molekularni mehanizmi ćelijskih komunikacija Doktorske studije
7. Molekularna i ćelijska imunologija Doktorske studije
     

 

Reprezentativne reference (minimalno 5 ne više od 10)

1 Janjic MM, Stojkov NJ, Bjelic MM, Mihajlovic AI, Andric SA & Kostic TS (2012) Transient rise of serum testosterone level after single sildenafil treatment of adult male rats J Sex Med doi: 10.1111/j.1743-6109.2012.02674.x. [Epub ahead of print] PMID: 22429315
2 Stojkov NJ, Janjic MM, Bjelic MM, Mihajlovic AI, Kostic TS & Andric SA (2012) Repeated immobilization stress disturbed steroidogenic machinery & stimulated the expression of cAMP signaling elements & adrenergic receptors in Leydig cells. Am J Physiol Endocrinol Metab 302(10): E1239-E1251.
3 Kostic TS, Stojkov NJ, Bjelic MM, Mihajlovic AI, Janjic MM & Andric SA (2011) Pharmacological doses of testosterone up-regulated androgen receptor (AR) and 3-beta-hydroxysteroid dehydrogenase/delta-5-delta-4 isomerase (3bHSD) and impaired Leydig cells steroidogenesis in adult rat. Toxicol Sci 121(2): 397–407.
4 Andric SA, Janjic MM, Stojkov NJ & Kostic TS (2010) Sildenafil treatment in vivo stimulates Leydig cell steroidogenesis via cAMP and cGMP signaling pathway. Am J Physiol Endocrinol Metab 299(4): E544-E450.
5 Andric SA, Janjic MM, Stojkov NJ & Kostic TS (2010) Testosterone-induced modulation of Nitric Oxide-cGMP signaling pathway and androgenesis in the rat Leydig cells. Biol Reprod 83(3): 434-442.
6 Kostic TS, Stojkov NJ, Janjic MM & Andric SA (2010) Structural complexity of the testis and PKG-I/StAR interaction regulate the Leydig cell adaptive response to repeated immobilization stress. Int J Androl 33(5): 717-729.
7 Kostic TS, Stojkov NJ, Janjic MM, Maric D & Andric SA (2008): The adaptive response of adult rat Leydig cells to repeated immobilization stress: Role of PKA and StAR protein. Stress 11(5): 370-380.
8 Andric SA, Janjic MM, Stojkov NJ & Kostic TS (2007): Protein kinase G – mediated stimulation of basal Leydig cell steroidogenesis. Am J Physiol Endocrinol Metab 293 (5): E1399-1408.
9 Andric SA, Kostic TS & Stojilkovic SS (2006): Contribution of multidrug resistance protein - MRP5 in control of cGMP intracellular signaling in anterior pituitary cells. Endocrinology 147 (7):  3435-3445.
10 Kostic TS, Andric SA & Stojilkovic SS (2004): Receptor-controlled phosphorylation of a1 sGC enchances NO-dependent cGMP production in pituitary cells. Mol Endocrinol  18 (2): 458-470.

 

Zbirni podaci naučne, odnosno umetničke i stručne aktivnosti nastavnika

Ukupan broj citata 457 bez autocitata; izvor: SCOPUS.
Ukupan broj radova sa SCI ( SSCI ) liste 38
Trenutno u češće na projektima Domaći: 2  
  Međunarodni: 2  
Usavršavanja 1999–2002: Visiting fellow – National Institutes of Health ( NICHD, ERRB), Bethesda,USA.
Drugi podaci koje smatrate relevantnim Članstvo : Serbian Biological Society, Serbian Physiological Society, Womens in Endocrinology, FEBS. Skripte : (CDP WUS Austria ): Andrić S, Kostić T (200 7 ): Mehanizmi ćelijske komunikacije. ; Kostić T, Andrić S (200 7 ): Molekularna i ćelijska imunologija. ; Andrić S, Kostić T i sar. (2005). Uporedna fiziologija životinja. Skripta. WUS Austria. Udžbenik : Kovačević R, Kostić T, Andrić S (1997). Praktikum iz Ošte fiziologije životinja. PMF, Univerzitet u Novom Sadu