msc Isidora Starovlah

istraživač pripravnikLaboratorija za reproduktivnu endokrinologiju i signaling (RES)


kancelarija: treći sprat / 18, zgrada DBE
e-mail: isidora.starovlah@dbe.uns.ac.rs
lični sajt: -