dr Nevena Veličković

docentKatedra za biohemiju, molekularnu biologiju i genetiku

Laboratorija za genetiku


kancelarija: drugi sprat / 3, zgrada DBE
telefon: 485-2656
e-mail: nevena.velickovic@dbe.uns.ac.rs
lični sajt: -