Laboratorija za ekologiju životinja

 

Kontakt osoba

 

dr OLIVERA BJELIĆ-ČABRILO

olivera.bjelic-cabrilo@dbe.uns.ac.rs
tel: + 381 21 485-2670

 

 

Oprema

Mikroskop Carl Zeiss Primo Star je nabavljen u okviru pokrajinskog projekta „Integralno suzbijanje komaraca u zaštićenim prirodnim dobrima (Monitoring biodiverziteta riba, vodozemaca i ptica u specijalnim rezervatima prirode Koviljsko-Petrovaradinski rit i Stari Begej-Carska bara)”, 2006-2008.
 

Istraživačka grupa za ekologiju životinja se bavi ihtiološkim istraživanjima, istraživanjima ishrane i faune endoparazita vodozemaca, ptica i sisara. Posebna ekspertiza se pruža u oblasti biološkog monitoringa kvaliteta akvatičnih i terestričnih ekosistema.

 

Članovi istraživačke grupe