Laboratorija za humanu biologiju

Laboratorija za humanu biologiju je usmerena uglavnom ka proučavanjima antropogenetskih osobina stanovništva Vojvodine. Naučna aktivnost se ogleda u proučavanjima biometrijskih i populaciono-genetičkih osobina. Istraživanja su posvećena problemima vezanim za izučavanje biologije čoveka i to sa ciljem spoznaje interakcijskih procesa genetičkih faktora sa jedne strane i ekoloških činilaca sa druge strane kojima je ljudski organizam izložen. Istraživanja su usmerena u sledećim pravcima:

 

 1. Proučavanja varijabilnosti populacija sa aspekta morfoloških, genetskih i fizioloških svojstava i uticaja ekoloških, u prvom redu socio-ekonomskih osobenosti, geografskih udaljenosti i migracionih procesa. Ona daju zapis o današnjim populacijama koje naseljavaju u prvom redu Vojvodinu.
 2. U oblasti rastenja i razvića dece i srednjoškolske omladine, a glavni pravci istraživanja posvećeni su kvantitativnim svojstvima, polnom sazrevanju i sekularnom trendu. Pokazano je da postoji akceleracija rasta i razvoja u svim ontogenetskim etapama, a dobijeni rezultati pored teoretskog značaja imaju i praktični značaj: u medicini, psihologiji, pedagogiji, industrijskoj antropologiji i fizičkom vaspitanju.

Članovi istraživačke grupe

 

Kontakt osoba

 Doc. dr Rada Rakić

rada.rakic@dbe.uns.ac.rs

Tel:  +381 21 485 2687

Fax: +381 21 450 620

 

NEKADAŠNJI ČLANOVI LABORATORIJE

Prof. dr Verica Božić – Krstić  (u penziji) 

verica.bozic-krstic@dbe.uns.ac.rs
Tel: +381 21 485 2685

 

Saradnja

 • CANU Podgorica
 • Prirodno-matematički fakultet, Odjel za biologiju,Antropologija, Podgorica
 • Medicinski fakultet, Katedra za fiziologiju i antropologiju, Skoplje, Makedonija
 • Medicinski fakultet, Katedra za humanu biologiju Katedra za anatomiju, Banjaluka, Republika Srpska
 • Prirodno-matematički fakultet, Biologija, Katedra za antropologiju, Tuzla, BiH
 • Nacionalьnaя akademiя nauk Belarusi, Antropologii
 • Univerzitet “ Pajsije Hilendarski” Biologija, Plovdiv, Bugarska
 • Medicinski fakultet, Katedra za humanu biologiju, Niš
 • Medicinski fakultet, Katedra za sudsku medicinu, Katedra za Higijenu, Katedra za anatomiju Katedra za ginekologiju, Novi Sad
 • Stomatološki fakultet, Niš
 • Fakultet za sport i fizičku kulturu, Novi Sad

 

Oprema

Laboratorija za humanu biologiju je opremljena originalnim antropološkim, antroposkopskim, fiziološkim instrumentima (Sieber – Hegner, Švajcarska) kao i testovima za populaciono-genetička istraživanja.