Laboratorija za ekologiju biljaka

Istraživanja na jezeru Kirhiki, Grčka Istraživanja na jezeru Kirhiki, Grčka

 

Kontakt osoba

 

dr Snežana Radulović

snezana.radulovic@dbe.uns.ac.rs
tel: + 381 21 485 2689

 

 

Saradnja

Učešće grupe u izradi i standardizaciji naučnih metoda zasnovanih na biološkim i ekološkim parametrima u određivanju ekološkog statusa akvatičnih ekosistema u okviru CEN grupe, kao i njihovoj aktivnoj primeni i testiranju, dovelo je do intenzivne međunarodne saradnje sa univerzitetima u Velikoj Britaniji, Irskoj, Poljskoj, Holandiji, Francuskoj i Italiji. Proizvod ove saradnje je takođe i mogućnost za stručno usavršavanje studenata doktorskih studija, prvenstveno sa Univerzitetom Dandi (Dundee) u Škotskoj i Univerzitetom u Dablinu (Dublin) u Irskoj.

 

U okviru vegetacijskih (fitocenoloških) istraživanja, pod rukovodstvom prof dr Mirjane Vučković izvodi se veliki broj nastavnih i naučnih aktivnosti, fokusiranih na akvatične i semiakvatične makrofite nizijskih jezera i kanala. U okviru ove radne grupe, u istraživanjima vezanim ze ekološki status akvatičnih ekosistema, intenzivno se radi na razvoju i implementaciji niza novih standardnih panevropskih metoda - RHS (River Habitat Survey), LHS (Lake Habitat Survey), SERCON (System for Evaluating Rivers for Conservation), a pod rukovodsvom Doc dr Snezane Radulovic, člana ISO KSH 147 Republičkog zavoda za standardizaciju i predstavnika Republike Srbije u CEN komisiji (Comité Europeén de Normalisation – Komisija Evropske Unije za standardizaciju metoda), Tehničkom Komitetetu TC 230, radne grupe Water Analises WG2.

 

Članovi istraživačke grupe

Oprema

Trimble Nomad predstavlja robusni džepni računar sa integrisanim GPS prijemnikom i nizom naprednih opcija koje omogućavaju očitavanje pozicija i precizniji rad na terenu . Uređaj je  nabavljen 2008 godine u okviru projekta HP Interactive
mobile technology in Mathematical and Science Courses (US Philanthropy program, koordinator prof dr Dusanka Perišić) i predstavlja poslednju generaciju GPS uređaja, kao i pripadajući GIS softver Trimble Terrasync Professional.

 

CEN KOMISIJA

 

Učešća u radu na CEN dokumentima

 • N96 Phytoplankton biovolume determination using inverted microscopy (Utermöhl technique)
 • Guidance on quantitative and qualitative sampling of phytoplankton from inland waters
 • N94 Water quality – Guidance standard for the surveying, sampling and laboratory analysis of phytobenthos in shallow running water
 • N90 – Guidance standard for Lake macrophyte
 • N48 Water Quality – Guidance Standard on the design and analysis of interlaboratory calibration studies for ecological assessment
 • N49 Position paper on a guidance standard on the quantification and use of performance characteristics in ecological assessment methods
 • N53 Water quality – guidance standard on assessing river quality based on hydromorphological features
 • N54 Water Quality - Standard parameters for the general inspection, characterisation and interpretation of hydromorphological properties of lakes

 

Učešća u radu CEN – a:

 • Maj 2005, Bratislava, Slovačka
 • Decembar 2005, Edinburh UK
 • June 2006, Getenburg, Švedska
 • Novembar 2006, London, UK
 • Maj, Beč 2007
 • Maj 2008, Hof, Nemačka
 • Februar 2009 Brisel, Belgija
 • Maj 2009, Lelystad, Holandija