Laboratorija za fiziologiju biljaka

Naklijavanje biljaka Naklijavanje biljaka


Kontakt osoba

 

dr Milan Borišev, docent

milan.borisev@dbe.uns.ac.rs
tel: + 381 21 485 2650AKTIVNOSTI

Kroz dugogodišnje iskustvo usavršene su metode fizioloških analiza. Ispituje se aktivnost većeg broja enzima u cilju ispitivanja oksidativnog metabolizma, reakcije na abiotički stres i asimilacije nutrijenata. Vrše se molekularne analize praćenjem ekspresije odabranih gena. Grupa ima veliko iskustvo u metodama analize mineralne ishrane biljaka pod uticajem različitih stresnih faktora. Primenom modernih uređaja vrše se ispitivanja parametara fotosinteze (asimilacija CO2, sadržaj pigmenata, fotohemijska efikasnost) i vodnog režima (intenzitet transpiracije, vodni potencijal, sadržaj indikatora vodnog deficita) . U staklarama i komorama za gajenje usavršene su metode gajenja biljaka i veći deo istraživanja odvija se u kontrolisanim eksperimentalnim uslovima. Grupa izvodi eksperimentalnu i teorijsku nastavu iz uže naučne oblasti Fiziologije biljaka i srodnih predmeta kao i iz Instrumentalnih laboratorijskih metoda koje se često primenjuju u biološkim naukama.

 

Istraživački rad grupe za Fiziologiju biljaka ogleda se u velikom broju realizovanih istraživačkih projekata. Trenutno je u toku rad na dva Republička projekta u saradnji sa Institutom za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu u Novom Sadu. Vrše se fiziološka ispitivanja vrba, topola i drugih drvenastih biljnih vrsta u fitoremedijaciji (prečišćavanju zagađene životne sredine kontrolisanim biljnim zasadima), a u toku je i monitoring uticaja klimatskih promena na fiziologiju prirodnih šumskih zajednica na nekoliko zaštićenih lokaliteta u Srbiji.

Od 2013. aktivno se radi na fiziološkim analizama uticaja ugljeničnih nanomaterijala na bioprodukciju i otpornost na abiotički stress različitih poljoprivrednih kultura, šećerne repe. kukuruza, suncokreta i nekih povrtarskih kultura kao i odabranih sorti vinove loze.

 

Kroz lokalne projekte i saradnju sa brojnim institucijama vrše se i fiziološke analize lekovitih i alergijskih drugih komercijalnih vrsta biljaka.ČLANOVI ISTRAŽIVAČKE GRUPE


Izvođenje nastave u laboratoriji za fiziologiju biljaka Izvođenje nastave u laboratoriji za fiziologiju biljaka