Laboratorija za histologiju i embriologiju

O laboratoriji i čime se članovi bave:

 

Laboratoriju za histologiju i embriologiju je na Prirodno-matematičkom fakultetu, Departmana za biologiju i ekologiju, 1992. godine osnovala prof. dr Milica Matavulj. Laboratorija predstavlja nastavno-naučnu bazu histološke grupe predmeta (Histologija sa embriologijom, Preparacija ćelije i tkiva životinja, Biologija ćelije i tkiva i histološki deo predmeta Molekularne metode u biološkim istraživanjma). Veliki doprinos razvoju laboratorije pored prof. dr Milice Matavulj dala je i prof. dr Vesna Rajković. Naučno-istraživački rad ove laboratorije je usmeren na ispitivanje promena u histološkoj građi organa endokrinog i digestivnog sistema, kao posledica delovanja različitih stresora (hladnoće, alkohola, elektromagnetnog zračenja, endokrinih ometača) na animalnom eksperimentalnom modelu.

 

Laboratorija za histologiju i embriologiju raspolaže opremom za obradu uzoraka tkiva i njihovo rutinsko i imunohistohemijsko bojenje (rotacioni mikrotom,ultramikrotom i druga prateća, standardna oprema neophodna za rad u histološkoj laboratoriji)

 

Članovi istraživačke grupe

  • dr Jelena Marković, docent
  • Nevena Kitanović, istraživač pripravnik
  • Željka Silađev, stručni saradnik 

Saradnja

Istraživačka grupa Laboratorije za histologiju i embriolgiju sarađuje sa velikim brojem srodnih institucija među kojima su: Departman za neuronauke, Institut Karolinska, Stokholm; Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i balneoklimatologiju „Mlječanica”, Kozarska Dubica; Institut za patologiju i histologiju, Medicinski fakultet, Novi Sad; Biološki fakultet, Beograd; Prirodno-matematički fakultet, odsek Biologija, Banja Luka; i Patološka laboratorija, Medicinski fakultet, Banja Luka.

 

KONTAKT OSOBa

 

DR JELENA MARKOVIĆ

jelena.markovic@dbe.uns.ac.rs
tel + 381 21 4852658