Laboratorija za hidrobiologiju

Grupa za hidrobiologiju ima tradiciju dugu preko 40 godina. Čini je multidisciplinarni tim, čiji je istraživački interes usmeren na procenu kvaliteta vode slatkovodniih ekosistema, uticaj posledica ubrzane eutrofizacije na živi svet i okolinu, procenu biodiverziteta i pružanje usluga u oblasti akvakulture i zaštite vodenih ekosistema. U poslednjih 10 godina deo aktivnosti je usmeren na izradu privremenih programa, programa upravljanja i programa monitoringa ribarskih područja.

Uticaj cijanobakterija i njihovih toksina na kvalitet vodenih i terestričnih ekosistema se intenzivno proučava. Prati se pojava cvetanja cijanobakterija i prisustvo cijanotoksina i njihove posledice na vodene ekosisteme širom zemlje. Istražuju se različiti načini kojima ljudi mogu biti izloženi toksičnim metabolitima cijanobakterija, kao i mogući zdravstveni rizik kroz epidemiološke analize. Svi prikupljeni podaci se unose u jedinstvenu Bazu podataka cijanobakterija u Srbiji https://cloud.pmf.uns.ac.rs/index.php/s/v6tErVCVcAuaXQN Proučavaju se mogući načini revitalizacije slatkovodnih ekosistema smanjenjem njihovog ukupnog kapaciteta, kao i primena vodonik peroksida u cilju selektivnog suzbijanja cijanobakterijske populacije. Članovi ove laboratorije aktivno učestuju u održavanju i proširivanju Novosadske Kolekcije Kulture Cijanobakterija (Novi Sad Cyanobacterial Culture Collection).

 

ČLANOVI ISTRAŽIVAČKE GRUPE‚

 

INOSTRANI ČLANOVI

 

  • dr Jussi Meriluoto, gostujući profesor (Åbo Akademi University, Turku, Finland)
  • dr Jelena Lujić, naučni saradnik (Szent Istvan University, Godollo, Hungary)

 

 

KONTAKT OSOBA

 

DR BRANKO MILJANOVIĆ

branko.miljanovic@dbe.uns.ac.rs
tel + 381 21 4852686    
gsm: +381 64 1312131
fax: +381 21 450620