Laboratorija za sistematiku viših biljaka i fitogeografiju

 

Kontakt osoba


dr RUŽICA IGIĆ

ruzica.igic@dbe.uns.ac.rs
tel: + 381 21 485 2663

 

 

Istraživačke aktivnosti se odvijaju u oblasti  taksonomskih, florističkih i biogeografskih istraživanja, zajedno sa ekofiziološkim istraživanjima, kao i istraživanjima geografije alohtonih biljaka.

 

Članovi istraživačke grupe