Laboratorija za invazivne i alergijske biljke

 

Kontakt osoba


dr Ružica Igić

ruzica.igic@dbe.uns.ac.rs
tel: + 381 21 485 2665, 485 2878Studije

Kartiranje i praćenje alergijskih biljaka na teritoriji grada Novog Sada i mogućnost njihovog suzbijanja 2002, Uprava za zaštitu životne sredine, Grad Novi Sad.
 

Aktivnosti Laboratorije ogledaju se prvenstveno u monitoringu populacija alergijskih biljaka, praćenju mehanizma širenja, istraživanja nivoa ekološke plastičnosti kao i sistema mehaničke i biološke borbe protiv invazivnih alergijskih biljaka. U tom smislu razvijena je intenzivna saradnja sa Pokrajinskim sekretarijatom za zaštitu životne sredine, Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Zavodom za izgradnju grada, Gradskom upravom za zaštitu životne sredine, Gradskom


upravom za komunalne poslove i Centrom za suzbijanje ambrozije i drugih alergijskih biljaka. Uz podršku Gradske uprave za zaštitu životne sredine članovi Laboratorije su objavili publikaciju „Atlas alergijskih biljaka Novog Sada“ u izdanju Prirodno matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Laboratorija za potrebe istraživanja u svoj rad uključuje i članove drugih laboratorija sa Departmana za biologiju i ekologiju, Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu i Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.


Članovi istraživačke grupe