Nastava

Obavezni predmeti:

 

III godina (Diplomirani biolog, Diplomirani profesor biologije)

 • Fiziologija životinja

III godina (Diplomirani biohemičar)

 • Osnove fiziologije životinja

IV godina (Diplomirani biolog, Diplomirani profesor biologije)

 • Uporedna fiziologija životinja

IV godina (Diplomirani biolog-molekularni biolog)

 • Molekularna i ćelijska fiziologija
 • Mehanizmi ćelijske komunikacije
 • Osnove molekularne i ćelijske imunologije

Master studije (Reproduktivni biolog i embriolog)

 • Reproduktivna fiziologija
 • Reproduktivna endokrinologija

Izborni predmeti:

 

IV godina (Diplomirani biolog, Diplomirani biohemičar):

 • Mehanizmi ćelijske komunikacije
 • Osnove molekularne i ćelijske imunologije
 • Endokrinologija

Master studije (Reproduktivni biolog i embriolog)

 • Ćelijski signaling u reproduktivnoj biologiji

Master studije (Diplomirani biolog-master, molekularni biolog):

 • Reproduktivna endokrinologija

Doktorske studije:

 • Molekularni mehanizmi signalne transdukcije
 • Mehanizmi ćelijske komunikacije u reprodukciji

 • Signaling u regulaciji funkcije testisa

 • Reproduktivna endokrinologija

 • Hronobiološki aspekt reprodukcije

 • Signalni putevi u regulaciji mitohondrijalne biogeneze

 • Molekularna i ćelijska imunologija