Istraživačke aktivnosti naše grupe

Istraživačke aktivnosti naše grupe su istraživanje i definisanje nekih mehanizama i signalnih puteva koji su uključeni u molekularnu adaptaciju Leydig-ovih ćelija (ekskluzivni proizvođači muškog seksualnog hormona, testosterona). U tom smislu, glavne aktivnosti istraživanja su sledeće: 

 • Uloga NO - cGMP signalizacije u Leydig-ovim ćelijama steroidogeneze.
 • Neki aspekti mehanizama i signalnih puteva koji su uključeni u adaptaciju oštećene steroidogeneze Lejdigovih ćelija na ponovljiv imobilizacioni stres.
 • Uloga cAMP / cGMP unakrsne komunikacije u regulaciji steroidogeneze Leydig-ovih ćelija tokom stresa.
 • Uticaj akutnih i hroničnih in vivo Viagra lečenja na steroidogenezu i cAMP / cGMP signalizaciju u Leydig-ovim ćelijama.
 • Regulacija homeostaze Leydig-ovih ćelija i smanjenje androgeneze tokom starenja.
 • Periferni biološki časovnik u Leydig-ovim ćelijama - moguća autonomija u odnosu na centralni biološki časovnik, povratne informacije i odnos.
 • Uloga glukokortikoida u cirkadijalnoj sinhronizaciji endokrine funkcije Leydig-ovih ćelija.
 • Uloga androgenih receptora Leydig-ovih ćelija u molekularnoj adaptaciji tokom poremećene homeostaze.
 • Uloga IGF1R/INSR u regulaciji biosinteze testosterona u Leydig-ovim ćelijama.
 • Uloga adrenergičkih receptora Leydig-ovih ćelija u molekularnoj adaptaciju tokom poremećene homeostaze.
 • Regulatorni mehanizmi mitohondrijalne biogeneze u Leydig-ovim ćelijama. 
 • Molekularni markeri mitohondrijalne biogeneze u različitim organima (pinealna žlezda, hipotalamus, ceo mozak, adenohipofiza, neurohipofiza, srce, jetra, mrko masno tkivo, nadbubrežne žlezde, testisi, prostata) u uslovima normalne i poremećene homeostaze.