Učešće na projektima

 

KONZERVACIONA STRATEGIJA ZA OČUVANJE ZAŠTIĆENIH I STROGO ZAŠTIĆENIH VRSTA U SRBIJI – OSOLIKE MUVE (INSECTA: DIPTERA: SYRPHIDAE) KAO MODEL ORGANIZMI

Ministarstvo prosvete , nauke i tehnološkog razvoja

Broj projekta: ON-173002
Trajanje projekta: 2011 -
Rukovodilac projekta: prof. dr Ante Vujić, PMF, Novi Sad.

 

BIOSENSING TEHNOLOGIJE I GLOBALNI SISTEM ZA KONTINUIRANA ISTRAŽIVANJA I INTEGRISANO UPRAVLJANJE EKOSISTEMA

Ministarstvo prosvete , nauke i tehnološkog razvoja

Broj projekta: III-43002
Trajanje projekta: 2011 -
Rukovodilac projekta: prof. dr Miroslav Vesković, PMF, Novi Sad.

 

GENETIČKI RESURSI AGROEKOSISTEMA VOJVODINE U FUNKCIJI RAZVOJA ODRŽIVE POLJOPRIVREDE

Pokrajinski Sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine

Trajanje projekta: 2011 -
Rukovodilac projekta: prof. dr Ante Vujić,PMF, Novi Sad.

 

GENETIČKA KARAKTERIZACIJA ZECA U FUNKCIJI PROCENE KRETANJA BROJNOSTI POPULACIJA U LOVIŠTIMA AP VOJVODINE

Pokrajinski Sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine.

Trajanje projekta: 2013.
Rukovodilac projekta: prof. dr Miloš Beuković, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad

 

A COLLABORATIVE EUROPEAN NETWORK ON RABBIT GENOME BIOLOGY – RGB-NET

European Cooperation in Science and Technology

COST action TD1101

Trajanje projekta: 2012-

Koordinator projekta: prof. dr Luca Fontanesi, Univerzitet u Bolonji, Italija

 

SUSTAINABLE MANAGEMENT OF AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA IN EUROPE (SMARTER)

European Cooperation in Science and Technology

COST action FA 1203

Trajanje projekta: 2012-

 

Reinforcement of Research Potential of the Laboratory for Ecotoxicology (Rep-Lecotox)

Broj ugovora: INCO-CT-2006-043559-REP-LECOTOX, finansiran od strane
Evropske komisije u okviru 6. Okvirnog programa Evropske unije (FP6).
Rukovodilac projekta: prof. dr Radmila Kovačević.

 

Higher Education Reform of Biological Sciences H.E.R.B.S, TEMPUS

Broj projekta: JEP400942005.
Trajanje projekta: 2006 - 2009.
Koordinator projekta: prof. dr Gordana Cvijić, Biološki fakultet, Beograd.


Azot-oksid ciklični guanozin monofosfat zavisni mehanizmi u regulaciji steroidogeneze Lajdigovih ćelija

Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.
Broj projekta: 143055.
Trajanje projekta: 2006 – 2010.
Rukovodilac projekta: prof. dr Tatjana Kostić, PMF, Novi Sad.

 

Povećanje genetičkih i proizvodnih potencijala strnih žita primenom klasične i moderne biotehnologije

Republički program, Tehnološki razvoj.
Broj projekta: (br. TR20138).
Trajanje projekta: 2008 – 2010.
Rukovodilac projekta: dr Ankica Kondić, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad.


Unapređenje kvaliteta strnih žita

Republički program Tehnološki razvoj.
Broj projekta: TR20139.
Trajanje projekta: 2008 – 2010.
Rukovodilac projekta: dr Nikola Hristov Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad.


Proizvodnja pšenice namenskog kvaliteta pod kontrolisanim uslovima uz primenu principa HACCP

Ministarstvo za nauku i zaštitu životne sredine Republike Srbije.
Broj projekta: 6849.
Trajanje projekta: 2005 -2008.
Rukovodilac projekta: dr Jasna Mastilović, Tehnološki fakultet, Novi Sad.


Unapređenje genetičkih, proizvodnih i prerađivačkih potencijala pšenice, ječma i alternativnih strnih žita korišćenjem klasične i moderne biotehnologije

Ministarstvo za nauku i zaštitu životne sredine Republike Srbije.
Broj projekta: T-6880B.
Trajanje projekta: 2005 -2008.
Rukovodilac projekta: dr Borislav Kobiljski Institut za ratarstvo i povrtarstvo,
Novi Sad.