ЈАВНА ОДБРАНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ КАНДИДАT МИЛОШ ИЛИЋ, БРАНИЋЕ ДОКТОРСКУ ДИСЕРТАЦИЈУ ПОД НАЗИВОМ: ,,Диверзитет, дистрибуција, диференцијација микростаништа и структура заједница маховина Фрушке горе,, У УТОРАК, 11. ЈУНА 2019. ГОДИНЕ У 12 ЧАСОВА У АМФИТЕТАРУ 1, ДЕПАРТМАНА ЗА БИОЛОГИЈУ И ЕКОЛОГИЈУ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ.