Јавна одбрана докторске дисертације кандидат Драгана Шњегота, браниће докторску дисертацију под називом: ,,Генетичка структура и филогеографски положај популације вука (Canis lupus L. 1758) Босне и Херцеговине “ у уторак, 7. маја 2019. године у 10 часова у Амфитетару 1, Департмана за биологију и екологију Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду.