ЈАВНА ОДБРАНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ КАНДИДАТКИЊА САВА РАДОВИЋ, БРАНИЋЕ ДОКТОРСКУ ДИСЕРТАЦИЈУ ПОД НАЗИВОМ: "Улога инсулинских и IGF1 рецептора у регулацији стероидогенезе и митохондријалне биогенезе у Leydig-овим ћелијама" У ПЕТАК, 31. МАЈА 2019. ГОДИНЕ У 13 ЧАСОВА У АМФИТЕТАРУ 1, ДЕПАРТМАНА ЗА БИОЛОГИЈУ И ЕКОЛОГИЈУ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ.