Јавна одбрана докторске дисертације кандидат Драгана Таминџија, браниће докторску дисертацију под називом: "Изолација и карактеризација Cr(VI) толерантних земљишних бактерија" у четвртак, 23. маја 2019. године у 12 часова у Амфитетару 1, Департмана за биологију и екологију Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду.