Prijava na sajt

Pristup, odnosno mogućnost prijave na sajt PMF imaju svi zaposleni koji su ažurirali svoje korisničke naloge i prešli na LDAP. Oni koji to nisu učinili mogu ovde pristupiti servisu koji za to služi, ali isključivo unutar lokalne mreže PMF.

 

Korisnici koji se prijave na sistem imaju mogućnost da ažuriraju svoje lične podatke (trenutno samo zaposleni na Departmanu za biologiju i ekologiju) i da upravljaju sadržajem stranica za koje imaju odgovarajuće privilegije.

 

 

Uputstvo za prijavu na sistem

 

Link za stranicu servisa za prijavu se nalazi u gornjem desnom uglu sajta PMF Link za stranicu servisa za prijavu se nalazi u gornjem desnom uglu sajta PMF


Korisničko ime je puna mail adresa (pmf, dbe, df, dgt, dh, dmi) a lozinka je ista kao za pristup drugim PMF servisima (na primer web mail-u)


 

U slučaju greške

 

Ako sistem prijavi grešku proverite da li ste uneli odgovarajuće korisničko ime i lozinku. Probajte da se sa istim pristupnim podacima prijavite na web mail. Ukoliko to ne uspe, obratite se administratoru na svom departmanu. Ako je prijava na web mail moguća a na sajt i dalje nije, obratite se administratoru sajta.