Dodavanje i ažuriranje sadržaja

Za upravljanje sadržajem u nekom segmentu sajta potrebne su odgovarajuće privilegije. Urednici sajta imaju pristup svim segmentima i oni dalje delegiraju pristup. Zavisno od tipa pristupa neke od opcija prikazanih na slikama koje slede možda neće biti dostupne.

 

 

Glavni meni za upravljanje sadržajem

 

Nakon prijave na sistem i otvaranja stranice za koje aktivan korisnički nalog ima uređivačke privilegije, sa desne strane korisničkog interfejsa biće prikazan meni za upravljanje sadržajem

 

Izmena strane

Izborom linka "izmeni stranu" otvara se odgovarajući form. Detaljo uputstvo i objašnjenje svih stavki je inicijalno skriveno, ali je dostupno u svakom trenutku klikom na "prikaži uputstvo". Ukoliko aktivan korisnički nalog ima odgovarajuće privilegije, moguć je izbor opcije "pristup" kojom se kontroliše dalje delegiranje pristupa aktivnoj strani.

 

Dodavanje podstrane tekuće strane

Klikom na "dodaj podstranu" dobija se form za dodavanje podstrane aktivne strane. On izgleda slično kao form za izmenu strane, s tom razlikom da se u njega unose samo osnovni podaci. Ukoliko je potrebna detaljnija izmena opcija, to je moguće klikom na "izmeni stranu" nakon dodavanja.

 

Dodavanje sadržaja na tekuću stranu

Klikom na link "dodaj element" otvara se dijalog za dodavanje sadržaja na stranu. Izborom željene stavke u zaglavlju dijaloga, moguće je dodavanje formatiranog teksta, slika, priloga, linkova, listinga strana i servisa. Svaka stavka propraćena je odgovarajućim uputstvom.

 

Izmena/ažuriranje sadržaja

Prelaskom kursora miša preko svakog "elementa" strane, u gornjem desnom uglu prostora koji element zauzima pojavljuje se meni za izmenu i upravljanje elementom. Moguće je menjati relativnu poziciju elementa unutar stranice, kontrolisati prikaz (na primer veličinu slika, dodavanje i izbor pozicije naslova i opisa, itd) i obrisati element.

 

Brisanje strane

Klikom na "obriši stranu" otvara se dijalog za brisanje aktivne strane. Brisanjem strane automatski se brišu sve njene podstrane i sve jezičke varijante (prevodi) tekuće strane i njenih podstrana. Posle brisanja strane nije moguće povratak na ranije stanje.