Moodle - servis za elektronsko učenje

Na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu Moodle je u upotrebi od 2004. godine. Isprva je uveden kao podrška redovnoj nastavi na Departmanu za matematiku i informatiku, prvenstveno u okviru predmeta na studijama informatike, gde se odlično pokazao u svakodnevnoj praksi i postao nezamenljiv alat za upotpunjavanje redovne nastave. Danas je fakultetska Moodle instalacija na raspolaganju svim nastavnicima, saradnicima i studentima fakulteta (svih departmana) za izvođenje dela nastave online, međusobnu komunikaciju, jednostavnu distribuciju, odnosno preuzimanje nastavnog materijala u elektronskoj formi, lakšu organizaciju nastave, realizaciju različitih provera znanja itd.