Prijava na MSDNAA sistem

Kada se stranica učita, za prijavu na sistem kliknite na link Sign In u gornjem desnom uglu korisničkog interfejsa.

 

Unesite svoje podatke i kliknite na Sign In.

 

Time je prijava na sistem završena i možete da nastavite sa izborom programa.