Microsoft software

Microsoft Developer Network - Academic Alliance

Besplatni licencirani softver za studente i zaposlene na PMF

 

Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu je pretplatnik MSDN AA programa, preko kojeg svi aktivni studenti (upisana ili obnovljena tekuća školska godina), kao i zaposleni na Departmanu, imaju mogućnost da potpuno besplatno dobiju licencirani softver kompanije Microsoft, koji mogu koristiti isključivo u naučno-obrazovne svrhe.

 

Ovaj softver obuhvata operativne sisteme (Windows), serverske platforme (Windows Server, SQL Server, Exchange Server), razvojne alate (Visual Studio), pojedine delove Microsoft Office paketa (Visio, Access, Project, Groove, OneNote), kao i dokumentaciju, primere i kurseve.

 

Detaljnije informacije u vezi naručivanja i izdavanja softvera dostupne su na ovoj strani sajta Departmana za matematiku i informatiku: http://www.dmi.pmf.uns.ac.rs/services/software/ELMS/