Integrisane akademske studije

Cilј studijskog programa je obrazovanje predmetnih nastavnika - profesora biologije, osposoblјenih za rad u osnovnim, srednjim stručnim školama i gimnazijama, i drugim područjima rada u sistemu obrazovanja. Ovaj studijski program pruža široko i savremeno akademsko obrazovanje u oblasti bioloških naučnih disciplina i time obezbeđuje potrebne stručne kompetencije budućih profesora biologije. Takođe, savremeno zasnovani metodički i pedagoško – psihološki kursevi omogućavaju razvoj pedagoških, didaktičkih, metodičkih i komunikacijskih kompetencija. Budući profesori biologije se podstiču na permanentno usavršavanje i profesionalni razvoj. 

U knjizi nastavnika se nalaze osnovni podaci o svim nastavnicima koji drže nastavu na Departmanu za biologiju i ekologiju (akademska karijera, spisak predmeta, reprezentativne reference, itd...)